MotionPlus

  • Basix MotionPlus
  • Hoofdoefeningen: Coordination/stair/balance walking – Handbiking – arm/wrist/finger coordination – balancing – Stepup – arm rotating – jump/step over – jumping and touching
  • Staanders in 36 verschillende kleuren (standaard is Gris Sablé 2400), topjes in iedere RAL-kleur
  • Plaatsing: in zachte ondergrond – direct op beton
Categories: ,

De Denfit MotionPlus is een gebruiksvriendelijk beweegtoestel voor senioren. Het is speciaal ontworpen voor ouderen om fit en gezond te blijven en tegelijkertijd te genieten van sociale interactie. Het opbouwen van kracht, flexibiliteit en balans door het gebruik van de MotionPlus verkleint de kans op vallen van ouderen. Dit speelt een grote rol bij de onafhankelijkheid en veiligheid van ouderen, wat leidt tot een betere kwaliteit van leven. Ze blijven in staat om hun dagelijkse bezigheden te doen.

De MotionPlus biedt meerdere oefeningen om vingers, handen, polsen, armen en schouders te trainen. Daarnaast zijn er verschillende oefeningen die helpen om balans en flexibiliteit te verbeteren. De trap en helling geven sterkere beenspieren. Het standaard toestel bevat: Ramp with stairs/Walking bridge bars/Balance beam/ Wavebar with ring/Arm-wrist exercise/Handbike/5x hurdle/WaxonWaxoff/Balance board/seat/step up plate/Jump touch bar and finger exercise. Het is mogelijk om oefeningen toe te voegen zoals een Stepper, Wheel en Twister, of om bepaalde oefeningen weg te laten. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

MotionPlus

  • Basix MotionPlus
  • Main exercises: Coordination/stair/balance walking – Handbiking – arm/wrist/finger coordination – balancing – Stepup – arm rotating – jump/step over – jumping and touching
  • Posts in 36 different colours (standard is Gris Sablé 2400), tops, sides of stairs and jump-touch bar in any RAL-colour
  • Installation: in ground – above ground
Categories: ,

The Denfit MotionPlus is a user-friendly training unit for seniors. It is specifically designed for the elderly to keep fit and healthy, while at the same time enjoying social interaction. Building strength, flexibility and balance through the use of MotionPlus reduces the risk of falling of older people. This plays a major role in the independence and security of older people, leading to a better quality of life. They remain capable of doing their every day matters.

The MotionPlus offers multiple exercises to train fingers, hands, wrists, arms and shoulders. Next to this there are several exercises which help to improve balance and flexibility. The stairs and ramp give stronger muscles in the legs. The standard product includes: Ramp with stairs/Walking bridge bars/Balance beam/ Wavebar with ring/Arm-wrist exercise/Handbike/5x hurdle/WaxonWaxoff/Balance board/seat/step up plate/Jump touch bar and finger exercise. It is possible to add exercises like a Stepper, Wheel and Twister, or leave out certain exercises. Please contact us for more information.